Varför anlita reVamp?

Känns det som att medarbetarna inte riktigt trivs? Kommer vissa i kläm medan andra tar för sig? Eller behöver du helt enkelt formalisera det ni bestämt ska göras?

Jag är specialist på kommunikation, mångfald och jämställdhet. Jag brinner för att presentera det svåra på ett enkelt sätt. Och vill skapa konstruktiv kommunikation och bestående förändring.

Jag är helt enkelt jämställdhetskonsult och jämlikhetskonsult!

För vem?

Jag utbildar näringsliv, organisationer och offentlig sektor inom områden som jämlikhet, mångfald och jämställdhet. Allt fler organisationer, både inom näringsliv och offentlig sektor, menar att kunskap inom jämställdhet och mångfald är en självklar del av en professionell yrkesutövning.

Att placera människor i fack har betydelse

Hur vi kategoriserar varandra och oss själva har betydelse - både i arbetslivet och privat. Vi arbetar därför utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Det innebär att se på hur faktorer som kön, etnicitet, klass, sexuell orientering, funktionsnedsättningar mm påverkar oss på olika sätt.

Kategoriseringar & kommunikation

Vårt sätt att kategorisera kan påverka vem som blir diskriminerad på en arbetsplats, vem som blir utsatt för härskar- och manipulationstekniker och vem vi lyssnar på i en organisation. Konstruktiv kommunikation och kompetensutveckling gynnar alla.

Vill du...

  • lyfta etiska dilemman på jobbet och ha ett mångfaldsperspektiv?
  • Behöver din organisation veta mer om diskrimineringsgrunderna? 
  • Vill ni bli mer kunniga i jämlikhet och jämställdhet?

Jag arbetar med dialog, olika sätt att kommunicera och ger konkreta verktyg, både till dig själv och till din organisation.

Styrdokument

Ibland behövs styrdokument i en organisation. Det kan vara lättare att nå mål om målen finns klart formulerade. Vi kan hjälpa dig ta fram en jämställdhetsplan, likabehandlingsstrategi eller att formulera vilka värdegrunder som du vill ska genomsyra din organisation.

Jag arbetar bl a utifrån DL (diskrimineringslagstiftningen) och har också god kunskap om lagstiftningen kring nationella minoriteter (Förvaltningsområden).

Metod & drivkraft

Jag jobbar för bestående utveckling. Teori är bra men blandat med praktik blir det allra bäst!

Min erfarenhet är att vi lär oss ofta bäst genom igenkänning. I mina utbildningar känner man igen sig. Och får nya idéer att ta med.

Modell är effektiv, rolig och utmanande!

 

2015-06-16 Anna Karlsson

 

 

 

Våra argument

Vi gör det svåra enkelt.

När man känner igen sig är det enklare att skapa förändring.

Det är viktigt vad du ser och att du förstår vad du ser.

Teori är bra men blandat med praktik blir det allra bäst.

Vi skapar förändring.

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |