Våra tjänster

reVamp är både Anna Karlsson och (underlevererande) samarbetsparter. Vi föreläser, har workshops, ger kortare och längre utbildningar. Vi hjälper dig ta fram och använda dig av styrdokument. Vi jobbar "hands-on" och coachar både arbetsgrupper och verksamhetsledare/chefer.

Vi är jämlikhetskonsulter & jämställdhetskonsulter

Vi arbetar med förändringsarbete inom jämlikhet och jämställdhet.

Jämställdhetsfrågor har störst fokus på kvinnors och mäns lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Jämlikhetsfrågor tar in fler kategoriseringar som etnicitet, sexuell läggning/hbtq, ålder, kön/genus, socioekonomisk status, funktionshinder mm.

Föredrag, workshops & längre utbildningar

Vi föreläser och arbetar med workshops. Vi har halvdags och heldagsupplägg. Vill du ha längre och en mer djupgående utbildningsinsats? Prata med oss så tar vi fram det just din organisation behöver. 

Uppföljning, handledning & samtalspart

Vi jobbar också med uppföljning efter utförd utbildning. Det kan göras på olika sätt. Det kan vara samtal där vi går igenom vad som utvecklats, eventuella svårigheter och hur organisationen vill jobba framåt.

Vi jobbar även med gruppdynamik där det kan handla om att utveckla både grupp och individ i en organisation.  

Är du chef eller arbetsledare? Vi kan ge dig konkreta verktyg för konstruktiv kommunikation, att hantera komplexa situationer bland medarbetarna och vi behandlar information konfidentiellt. Bland annat har vi ett upplägg på handledd utbildning i Jämlik kommunikation. Klicka här för att läsa mer. 

Styrdokument

Behöver du en jämställdhetsplan, likabehandlingsstrategi eller funderar du över vilka värdegrunder din organisation bör ha? Vi kan hjälpa dig ta fram detta. 

 

2016-04-20 Anna Karlsson

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |