Referenser

Vi har genomfört många otroligt spännande utbildningar och mött fantastiska människor! Här presenterar vi några projekt vi är särskilt stolta över. 

Almi

Utbildning konstruktiv kommunikation i praktiken - om organisationskultur, normer & kommunikationsmönster för Rådgivningsavdelningen.

Malmö stad

Utformning av normkritisk verktygslåda för Malmö stad. Ett nordiskt samarbete tillsammans med Medida och Ekvalita AB(Finland)

Karolinska institutet

  1. Utbildning internationella doktorander "Master suppression techniques and constructive communication"
  2. Föreläsning och workshop "Konstruktiv kommunikation". ca 300 forskare, doktorander, studenter och personal.

Södertälje kommun

(finskt FO) arbete med metodutveckling, utbildning och utbildningsmaterial kring minoritetslag, språklag och intersektionalitet i praktiken. 

Uppsala Universitet

”Organisationsstruktur/kultur utifrån ett intersektionellt & normkritiskt perspektiv” för studenter på programmet ledarskap – kvalitet – förbättring.

Skatteverket

Utbildning i kategoriseringar, kommunikation och påverkan. 

FUISM - Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer

”Intersektionalitet i praktiken”. Föreläsning och workshop om tillgänglighet,
mångfald och representation för museipedagoger från hela Sverige.

 

Under fliken "uppdragsgivare" hittar du flera av våra beställare och uppdrag. 

 

 

Sagt om reVamp

"Anna har djup kunskap om kommunikation och bemötande som hon förmedlar på ett seriöst och kunnigt sätt med glimten i ögat."

Verksamhetschef, Offentlig förvaltning

"Anna lockar på ett smart sätt fram diskussioner och tydliggör svårare problematik med sig själv som exempel."

Verksamhetschef, Offentlig sektor

 

"En inspirerande föreläsare som fångar publiken och gör att de på ett enkelt sätt förstår rätten att få använda sitt minoritetsspråk och minoritetslagen. [...] Vi rekommenderar Anna Karlsson varmt".

Paula Wassberg, Sandviken kommun

 

Annas workshop om härskartekniker för doktorandprogrammet i Folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet var mycket uppskattad.

Hon lyfte fram problematiken med hjälp av intressanta exempel ur verkligheten, det gav en bra grund för diskussioner och reflektioner från deltagarna om vad härskartekniker är, exempel vi möter i vår egen vardag, och hur man ska bemöta härskartekniker på bästa sätt.

Trots att deltagarna hade sin bakgrund i olika världsdelar och olika språk fungerade diskussionen mycket bra, och gav ytterligare djup åt vad härskartekniker är och hur de kan uppfattas.

Sara Fritzell, koordinator Doktorandprogrammet

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |