Lönsam mångfald

Varför behöver min organisation kunskap om jämlikhet, mångfald och jämställdhet?

Svaret är enkelt - det ger en tryggare arbetsplats, minskad sjukskrivning, högre kapacitet och ökad attraktionskraft mot kunder och ny personal. Det är roligt, utmanande och lönsamt!

Att arbeta för mångfald innebär att ta tillvara olika människors kompetenser och erfarenheter. För att kunna det, behöver vi ifrågasätta invanda mönster. Ofta kategoriseras vi utifrån kön, ålder, etnicitet, klass, sexuell orientering, funktionsnedsättningar mm, vilket begränsar istället för berikar.

Organisationer som medvetet jobbar med jämlikhet, jämställdhet och mångfald, har ökad lönsamhet, ökad trivsel, snabbare innovation och stimulans till nytänkande.

Några konkreta resultat av ett aktivt jämlikhetsarbete är: en tryggare arbetsplats, minskad sjukskrivning, högre kapacitet och ökad attraktionskraft mot kunder och ny personal.

Det är helt enkelt lönsamt att arbeta med jämlikhetsfrågor. Det finns konkreta exempel och vi ger dig dem.

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |