Verklig förändring

Varför tänker vi och agerar vi som vi gör? Går det att göra på andra sätt?

Alla har vi invanda sätt att se och hantera människor. Ibland är sätten konstruktiva och ibland inte.

Vi arbetar med att lära konstruktiva sätt att kommunicera och hantera olika situationer inom en organisation.

Vi jobbar med kompetensutveckling, både för individ och organisation!

Att se verkligheten

För att skapa verklig förändring måste vi se människan, verkligheten den verkar i och var det finns möjlighet till utveckling.

Vi arbetar utifrån ett mångfaldsperspektiv, där vi tar in flera aspekter som kön, nationalitet/etnicitet, ålder, klass, sexuell läggning, religion mm. Genom att ta in fler perspektiv ökar komplexiteten men visar också en mer rättvis bild av människors verklighet. Både privat och i yrkeslivet. 

Jargonger, synsätt och att trampa på...

Olika arbetsplatser och organisationer har förhållningssätt som ibland hindrar dem från att se verksamheten med nya ögon eller utifrån andra perspektiv än de egna. Det kan handla om attitydproblem eller vår vana att köra på i gamla fotspår. Det handlar om normer, olika slags organisationskultur och kommunikationsmönster. Det kan finnas etiska regler att ta hänsyn till och olika situationer att hantera. 

Unik metod

För att ta sig förbi invanda förhållningssätt har vi tagit fram en metod som till delar är unik. Den baseras på "learning by doing" där vi använder akademisk kunskap på ett praktiskt sätt.

Genom dialog och olika casestudier problematiserar vi frågeställningar och kommunikationssätt. Vi synliggör vi mekanismer som kan vara svåra att förstå och ta till sig. 

I workshops med verklighetsbaserade case blandar vi teori och praktik på ett sätt som är lätt förstå och använda i organisationen, på jobbet och hemma.  

 

2016-09-15 Anna Karlsson

 

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |