Intersektionalitet

Intersektionalitet handlar om hur vi kategoriserar varandra och hur olika maktordningar samspelar.

Vi är t ex inte bara ett kön, utan det finns en rad andra faktorer som spelar in; vad vi jobbar med, vilken etnicitet, ålder eller socialgrupp vi tillhör. 

Kategoriseringar

Alla delar in sin omgivning i olika kategorier. "Anhöriga", "gäster", "sjuka", "gamla", "barn", "utlänningar" etc. Hur vi kategoriserar varandra och oss själva har betydelse - både i arbetslivet och privat. Vi behöver kategorisera för att vårt liv ska vara enklare och mer förståeligt.


Men vårt sätt att kategorisera kan också innebär att grupper hanteras utifrån fördomar. "Gamla är alltid sjuka", "Barn är bråkiga", "Kvinnor är emotionella".

Fördomar & andra perspektiv

Om kategoriseringar innehåller fördomar, blir de lätt till hinder istället för att underlätta våra liv. Därför måste vi veta vad som är sant och vad som inte är sant.


När vi arbetar med förändring i en organisation, arbetar vi utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att se på hur faktorer som kön, etnicitet, klass, sexuell orientering, funktionsnedsättningar mm påverkar oss på olika sätt.


Det innebär att synligöra vad som döljer sig bakom kategoribegreppen. 

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |