Learning by doing

Vill du ha roligt och lära dig mycket samtidigt? Då är "learning by doing" något för dig. Kunskap knuten till verkligheten är en metod som fungerar.

Gör & lär

Som människor lär vi oss det mesta genom att ”göra”. Det är ingen tillfällighet att piloter i sin utbildning praktiskt övar vad som händer vid ett motorhaveri. I ett skarpt läge känner de igen situationen instinktivt och handlar snabbt och relevant.

Därför använder vi oss av John Deweys teori - “learning by doing”. En aktivitetspedagogik som innebär att teori, praktik, reflexion och handling hänger ihop.

Konkret arbetssätt

När vi jobbar med mångfald är det viktigt att använda konkreta exempel och levandegöra situationer genom exempelvis olika case. Kunskap behöver ha verklighetsanknytning!

 

 

2013-08-29 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |