Workshops

För att bäst tillgodogöra sig kunskap arbetar vi i workshops, där vi blandar teori och praktik.

Vi har ett antal färdiga paket och vi kan också sätta samman exakt den utbildning du vill ha inom våra områden.  

Vi erbjuder en palett av olika workshops. 

Vi använder humor och igenkänning som metod och skapar en upplevelsebaserad och konkret utbildning som stärker och utvecklar din organisations mångfaldsarbete. 

Genom att använda casebaserad undervisning får deltagarna möjlighet att sätta sig in i och hantera situationer som kan uppkomma i olika sammanhang.

Precis som piloter får öva nödlandning för att lära sig hantera dem, får våra deltagare lära sig hantera olika situationer på ett professionellt sätt. 

 

Tidsåtgång för ett workshop med föreläsning är ca 3 tim. 

 

2013-08-23 Anna Karlsson

 

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |