Strategi

Att lägga upp en strategi handlar om att hitta din eller din organisations väg att nå ett mål.

Vi kan hjälpa dig att nå dina jämlikhets-, mångfalds- eller jämlikhetsmål.

Det kan handla om olika styrdokument eller att lägga upp en plan för det praktiska arbetet. 

Styrdokument & praktiskt arbete

Att tänka strategiskt är en förutsättning för att nå uppsatta mål. Där finns olika vägar att gå.

Du kanske har användning för styrdokument, som jämställdhets- och/eller likabehandlingsplan. Eller kanske vill du behöver i första hand jobba mer praktiskt med etik och mångfald?

Kommunikation, attityder & etiska dilemman

Vi har utbildningar som arbetar med allt från att lära dig hur du hanterar och motverkar negativ kommunikation (som härskar- och manipulationstekniker) till attitydförändringsarbete, bemötande och hur du hanterar etiska dilemman i din organisation.

 

Prata med oss så kan vi gemensamt komma fram till vilken strategi just din organisation behöver.

 

 

2013-08-23 Anna Karlsson

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |