Lagar

Vill du veta mer om de lagrum vi använder? 

Här finns länkar vidare till DO- och Länsstyrelsens hemsida som har utmärkt och lättillgänglig information:

  • Diskrimineringslagen (DL) i sin helhet på DOs hemsida - klicka här.
  • Lagen om Nationella minoriteter (NM) på Länsstyrelsens hemsida - klicka här.

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |