Arbetsplatsmiljö

En god arbetsmiljö - handlar bl a om rumslig utformning, fysisk miljö, säkerhet och lagstiftning.

Men en god arbetsmiljö handlar också om relationer mellan människor och om väl fungerande kommunikation i arbetslagen. 

Relationer och kommunikationer är vår specialité.

En god arbetsmiljö

Vad är det?  Många ser det som att det kan handla om bullernivåer, en funktionell arbetsplats eller säkerhetsfrågor. Vi ska naturligtvis undvika att skada våra kroppar.

Vi jobbar med relationer

Men en god arbetsmiljö handlar också om relationer. Om trivsel, trygghet och att känna sig tillfreds. I en god arbetsmiljö är människors lika rättigheter och möjligheter säkerställda. 

Vi har valt att jobba med relationer: mellan medarbetare inom organisationen och i kringmiljön, mellan arbetsplatsen och kunder/elever/samarbetspartners). Det handlar om kommunkation och bemötande.

Kompetensutveckling inom jämlikhet och jämställdhet tillsammans med kommunikation ger förutsättningar till ett gott arbetsklimat och expansiva samarbeten.

Och - vi kan visa att en relationellt väl fungerande arbetsplats är lönsam!

 

2013-08-23 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |