Målgrupper

Vi jobbar med offentlig sektor, näringsliv och andra organisationer som vill ha processinriktade utbildningsinsatser. 

Våra kunder vill se verklig förändring inom området jämlikhet, mångfald, och jämställdhet. Gärna med kommunikation som en aktiv del. 

Våra upplägg riktar sig till chefer/arbetsledare såväl som till medarbetare. Vår kund vill gärna se utveckling för både individ och grupp. 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |