Medarbetare

Hur får vi bra sammanhållning och ändå växa som individer i en organisation?

Vi jobbar med gruppdynamik där det kan handla om att utveckla både grupp och individ i en organisation. 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |