Publikationer

Masteruppsatser, tidningsartiklar, bloggar och böcker. Anna Karlsson är en flitig skribent.

Anna har gjort ett antal publikationer - allt från mastersuppsatser, gästledare om sexualitet och normer, organisationsutveckling och behovet av ett intersektionellt perspektiv. För att se våra publikationer - klicka här.

Har du funderat över kärlek, relationer och svartsjuka? Det har Anna också. I hennes bok "Svart är en färg man kan bli sjuk av" får du möta ett dussin personers berättelser och erfarenheter genom livet.

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |