Skrifter

Publikationer av Anna Karlsson
 

Mastersuppsats: "Bra sex - den förhandlingsbara ömsesidigheten. Föreställningar om bra sex i olika typer av relationer" 2011 

hämta uppsatsen här (pdf, 435 kB)>>
 

C-uppsats: "Föreningen Dunst - en social geografi. En social geografis betydelse för den egna identiteten och samhällets värderingar" 2006 
hämta uppsatsen här (pdf, 255 kB)>>
 

Gästledare 
I en gästledare i tre delar i GT skriver Anna Karlsson om sex, normer och relationer.

Sexualitetens normer förändras - Ledare >> 

Ibland okej att älska flera - Ledare >> 

Att vara unik och respektabel - Ledare >> 

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |