Uppdragsgivare

Nedan finns ett urval av våra uppdragsgivare och insatser.

Styrdokument

Malmö stad  - utformning av normkritisk verktygslåda som bl a innehåller metoder för granskning, kvalitetssäkring och jämlikhetsintegrering.

Södertälje kommun - arbetat fram ett fortbildningsprogram kring nationella minoriteter och förvaltningsområde.

Utbildning

Uppsala Universitet -  Intersektionalitet, normkritik och jämlikhet i praktiken för teknologer och naturvetare.

ICLD (internationellt centrum för lokal demokrati) - Jämlikhet praktiken, om intersektionalitet, normkritik och inkluderande kommunikation.

Uppsala Universitet - Ledarskap - och kvalitetsteknik
(organisationsstruktur/kultur och kommunikation utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv)

Region Gotland - praktiskt värdegrundsarbete i akutsjukvård 
(kommunikation, bemötande och konflikthantering)

Skatteverket -utbildning i kategoriseringar, kommunikation och påverkan.

Södertälje kommun - fortbildning för personal inom finskt förvaltningsområde (nationella minoriteter)

Karlstads Universitet - Rektorsprogrammet
(organisationsstruktur/kultur och kommunikation utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv)

Karlskrona kommun - Idrotts- och fritidsförvaltningen ”Kategoriseringar, kommunikation och bemötande med hbtq-fokus”. 

Göteborgs stad – utbildat om härskartekniker, negativa kommunikationssätt och olika hanteringsmodeller

Sandviken kommun - Utbildningsdag tema ”Att vara finskt FO – Hur gör vi?” Lag & praktik i äldrevården.

Skinnskatteberg kommun - medvetna strategier för att arbeta som finskt förvaltningsområde (nationella minoriteter) 

Länsstyrelsen på Gotland och Boverket - inspirera och leda samtal om stadsplanering utifrån ett jämställdhets- och trygghetsperspektiv.

Finansförbundet –  utbildning i att känna igen och hantera Härskartekniker och negativa kommunikationssätt.

Almi Företagspartners - utbildning av småföretagare.

Högskolan på Gotland – utbildning i det intersektionella perspektivet av akademisk personal. 

Kulturhuset Stockholm/Pride - belysa genusroller där könsöverskridande identitet är relevant.

Almedalsbiblioteket: utbildat samtlig bibliotekspersonal på Gotland i kategoriseringar och kommunikationstekniker. 

Föreläsningar/Workshops

SFI Mångfaldsdag - Föredrag Inkludering & kommunikation - om intersektionalitet, normmedveten och inkluderande kommunikation för SFI lärare i Sverige. I samarbete med Diversity group.

Nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor 2014
"Metoder för jämställdhet och jämlikhet i praktiken"

Gävle, Hofors, Sandviken, Borlänge, Älvkarleby kommun,landsting: Gävleborg och Dalarna "Kategoriseringar, bemötande och kommunikation med fokus Finskt FO"

Region Gotland - "Kategoriseringar och påverkan i akutsjukvården"

AtGender conference 2013 - "Educating in the public sector in Sweden"

Almedalen/Visby 2012: “Mångfald, jämlikhet och jämställdhet i Genusföretagarna”

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |