Mångfald

Ofta kategoriseras vi utifrån kön, ålder, etnicitet, klass, sexuell orientering, funktionsnedsättningar mm, vilket begränsar istället för berikar. Att arbeta för mångfald innebär att ta tillvara olika människors kompetenser och erfarenheter. För att kunna det, behöver vi ifrågasätta invanda mönster. 

 

 

 

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |