Kategorisering

Hur vi kategoriserar oss själva och varandra har betydelse. Det påverkas oss, både på arbetsplatsen och i vårt privata liv.

Hur vi kategoriserar varandra och oss själva har betydelse - både i arbetslivet och privat. Vi arbetar därför utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att se på hur faktorer som kön, etnicitet, klass, sexuell orientering, funktionsnedsättningar mm påverkar oss på olika sätt.

Vem ser vi som viktiga, t ex i en organisation? Kan det vara så att våra föreställningar om människor gör att vi sållar bort värdefulla kontakter? Eller att vi inte tar tillvara den kompetens som finns i arbetsgruppen?

Hur vi kategoriserar personer påverkar vem vi tar till oss, vem som kan bli diskriminerad och vilka möjligheter vi får. 


 

.

 

Anna 2013-08-29

Johanna 2013-08-29

Kommersiell humanism

Kommersiell humanism fungerar! Bill Gates visar på det när han säger: Be nice to nerds - you might end up working for one.

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |