Värdegrund

Vår värdegrund har tre baspelare:

  • Bidra till bestående förändring
  • Respekt för individen
  • Olikhet är en styrka

Vad betyder de tre pelarna för oss?

 

Bestående förändring 
innebär att vi alltid vill överlämna ett förhållningssätt som bidrar till fortsatt utveckling också efter det att vi klivit ut genom dörren. Vi jobbar för att organisationen hittar fram till ett förändringsarbete som fortgår på ett kreativt och utvecklande sätt. För såväl individ och organisation. 

 

Respekt för individen
Vi vill möta individen där den är och ge rätt verktyg utifrån förförståelse och profession. Ömsesidig respekt är viktigt för oss. Även när vi tänker, tycker och känner olika. 

 

Olikhet är en styrka
Olika erfarenheter och kunskapsbaser ger mer kunskap både till individen och organisationen. Ju mer mångfacetterad en grupp är, med olika kompetenser och livserfarenheter, desto starkare blir organisationen. Vi ser mångfald som en grund för en samhällsutveckling präglad av ömsesidig respekt och acceptens. Mångfald berikar.

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |