Kategoriseringar på jobbet

Hur vi kategoriserar människor påverkar lönsamhet, trivsel och arbetsprestation. Vill du veta mer om hur jämlikhet, mångfald och jämställdhet kan berika din organisation? 

Kursen behandlar bl a hur organisationen, dess anställda och kunder, påverkas av olika kategoriseringar utifrån kön, ålder, etnicitet, sexuell orientering mm. 

Du får insyn i hur vårt behov att välja de som liknar oss påverkar. Och du får konkreta exempel hur jämlikhet, mångfald och jämställdhet gynnar din organisation - både ekonomiskt och kapacitetsmässigt.

Varför måste min organisation ha kunskap om jämlikhet, mångfald & jämställdhet?

Trygghet & lönsamhet

En arbetsplats som aktivt arbetar med jämlikhetsfrågor blir tryggare för personalen, minskar långtidssjukskrivning och personal-omsättning samt minskar organisationens kostnader. Det är helt enkelt lönsamt att arbeta med jämlikhetsfrågor!

Vidare perspektiv& kontaktnät

En organisation som tar vara på och stimulerar mångfald har en bredare kontaktyta både mot sin personal och mot omgivningen.

Du får en mer dynamisk arbetsplats, högre kapacitet och ökad attraktionskraft både mot kunder och mot ny personal.

Kreativitet, arbetsglädje & prestation

En arbetsplats som stimulerar mångfald är kreativ och ökar lönsamheten.

En arbetsplats som arbetar för ökad jämställdhet stärker alla som arbetar där. Både män och kvinnors prestationer växer om de inte per automatik blir stoppade in i ett enda fördefinierat könsfack.

Personalomsättningen minskar. Därutöver är jämställdhet ett bra varumärke! Vi ger dig konkreta exempel och verktyg.

 

2013-09-01 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |