Normkritiska metoder & arbetssätt

Normkritik är ett effektivt verktyg när du jobbar med jämlikhetsfrågor. Det handlar om att titta på vilka normer som styr, vilka maktstrukturer som följer med normerna och hur det påverkar individ och organisation.

Låt oss hjälpa dig och din organisation att jobba normkreativt!

Under de senaste åren har normkritik blivit en välbeprövad metodik för att konkret arbeta med exempelvis likabehandling.

Att se förbi det invanda

Att jobba med normkritik innebär att synliggöra hur normer (det vi ser som normalt och godtaget beteende), hänger ihop med olika maktstrukturer. 

Med ett normkritiskt arbetssätt ifrågasätter vi invanda mönster och förhållningssätt; på jobbet, i vår organisation och kanske också privat. 

Privilegier & maktfördelar

I utbildningen undersöker vi vilka privilegier och maktfördelar som finns inom organisationen och hos olika individer. 

Vi visar er de fallgropar som kan finnas och ger konkreta verktyg och metoder för att stärka organisationens mångfaldsarbete. 

Från kritik till kreativitet

Genom normkritisk teori går vi vidare mot kreativa praktiker och metoder. Det gör mångfaldsarbetet mer lustfyllt och inkluderande och kan användas i ett ledarskap, mellan medarbetare och/eller för organisationsutveckling.

 

2015-06-23 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |