Vem tror du att du är? Om härskartekniker

Ibland går relationer fel, vilket både kan resultera i dålig stämning och ett sämre resultat. För att skapa goda relationer måste man kunskap om en grupp beteendemönster som stör god kommunikation.

Det finns metoder för att konstruktivt lösa problemen. Lär dig känna igen och hantera härskar- och manipulationstekniker.

(Under "utbildningspaket" har vi förslag tlll en introduktionskurs)

Lära mer om kommunikation

Det finns olika sätt att möta människor - vissa sätt är mer konstruktiva än andra. Vill du lära dig mer om olika kommunikationssätt? Vilka som är de vanligaste falluckorna för dålig kommunikation? Hur du kan hantera besvärliga situationer på ett bra sätt.

Minskad arbetsglädje & risk för mobbing

Härskar- och manipulationstekniker används för att skaffa sig en maktposition genom att  förtrycka eller manipulera en eller flera personer. Generellt skapar härskartekniker dålig kommunikation, mindre arbetsglädje och kan i värsta fall resultera i mobbing.

Omedvetna & medvetna jargonger

Härskartekniker är inte alltid något vi gör medvetet, utan kan vara ett omedvetet beteende. Ibland kan de vara del av en arbetsjargong.

Beroende på vem vi är och vilken status vi har, använder vi oss av olika sätt att manipulera och/eller styra vår omgivning.

Kategoriseringar & diskriminering

Negativa kommunikationssätt, där vissa utesluts, är ofta sammankopplat med våra diskrimineringsgrunder. Hur vi blir kategoriserade ger oss olika förutsättningar, privat och i yrkeslivet.

Konstruktiva lösningar

Denna utbildning öppnar ögonen för beteenden som stör god kommunikation och samarbete.

Den visar på konstruktiva lösningar som i stället skapar förutsättningar för expansiva samarbeten, ett gott arbetsklimat och god företagsanda i ditt team. Arbetsglädje är effektivitet!

Ha kul

En utbildning med många igenkännande skratt! Och du kommer att få med dig konkreta tips och metoder för god kommunikation. 

 


2013-09-10 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |