Fortbildningsprogram – nationella minoriteter

Arbetar du inom ett finskt eller samiskt förvaltningsområde? Då finns det särskilda skyldigheter du måste känna till och arbeta efter för att följa lagen. Vi utbildar både med grundläggande kunskap och fördjupande åtgärder i organisationen.  

 

Arbetar du inom ett finskt eller samiskt förvaltningsområde? Då finns det särskilda skyldigheter du måste känna till och arbeta efter för att följa lagen. 

Vi erbjuder tjänster till alla förvaltningsområden, med målgrupper från ledningsgrupp till alla berörda inom organisationen.

Från torr lagtext till handling

Utbildningen utgår ifrån lagen om nationella minoriteter och vi har upplägg för er som kommit en bit på väg och för er som precis står i startgroparna för att jobba praktiskt som förvaltningsområde. Vi vet hur man går från torr lagtext till aktiv handling!

Vi kan bidra med kompetens inom handlingsplaner, kommunikationsplaner, lämpliga samrådsgrupper och kartläggning av vilka behov som finns i olika verksamheter inom kommunen.

Olika arbetsområden - olika åtgärder

Vill du ha mer riktade och fördjupande åtgärder där olika delar av organisationen kan arbeta mer koncentrerat inom sina specifika arbetsområden? Prata med oss. 

För vem?

Utbildningarna i nationella minoriteter riktar sig till dig som jobbar i offentlig sektor och alla övriga som möter och intresserar sig för mångfalds- och jämlikhetsfrågor. 

 

 

2013-09-01 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |