Det medvetna ledarskapet

Vilka människor ser vi som tillgångar? Hur hittar vi de osynliga resurserna? Hur får vi våra medarbetare att växa? 

Genom att jobba medvetet med jämlikhet kan vi ta tillvara alla medarbetares kompetenser bättre.

Utbildningen är en guide till ett starkt ledarskap som söker kompetens på ett medvetet sätt och jobbar för att ta tillvara på omgivningens kvalifikationer fullt ut. 

Att vara i ledande position

Medarbetare inom en verksamhet har möjlighet att påverka, men ofta är det ledningen som har störst möjlighet att förändra organisationen

Att ha en arbetsledande position ställer särskilda krav. Förutom att du ofta rent juridiskt har större ansvar, behövs kunskap i hur du hanterar information, dina medarbetare och löser olika arbetssituationer på ett smidigt sätt.

Att välja lika

Ofta hanterar vi situationer och människor utifrån gamla mönster och föreställningar. Vi blir trygga av att göra saker där vi känner igen oss – vanan styr. Det betyder inte att det alltid är det ”bästa” sättet.

Precis lika ofta väljer vi personer vi känner igen, människor vi känner oss trygga med. Människor som är som vi.

Medveten jämlikhet

Ett genus- och mångfaldsmedvetet ledarskap ökar kompetensen och konkurrenskraften i en organisation. Genom att synliggöra och ifrågasätta normer utifrån ett jämlikhetsperspektiv kan vi lättare förstå människors handlingar och beteenden.

Genom att jobba medvetet med jämlikhet kan vi ta tillvara allas kompetens bättre.

Vilka människor ser vi som tillgångar? Hur hittar vi de osynliga resurserna? Hur får vi våra medarbetare att växa?

Vill du få verktyg till konstruktiv kommunikation?

Att lyfta sina medarbetare handlar om fler faktorer än beröm. Vi kan ge dig konkreta verktyg för konstruktiv kommunikation och att hantera komplexa arbetssituationer som har med relationer att göra. Vi hanterar all information konfidentiellt. 

Guide till starkt ledarskap

Utbildningen är en guide till ett starkt ledarskap som söker kompetens på ett medvetet sätt och jobbar för att ta tillvara på omgivningens kvalifikationer fullt ut. 

 

 

2015-06-24 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |