Karriär, mångfald & erfarenheter – 2(3)

Praktiskt mångfaldsarbete - våga lyssna! 

Anna från reVamp har i dagarna hört Carin Götblad, fd polismästare i Stockholm och på Gotland, berätta om sin karriär och sina arbetserfarenheter. I tre artiklar kommer Anna att skriva om Carin Götblads seminarium.

Detta är artikel 2 av 3. 

Att verkligen lyssna på den vi definierar som ”den andre” kan kännas skrämmande eller kanske bara som onödigt. Vi upplever ofta att vi själva sitter på svaren och att om bara den där ”andre” (kunden, den besvärlige medarbetaren, eleven, patienten osv) bara gör som vi säger, skulle allt lösa sig. Men ibland finns lösningen någon annanstans...

Mångfald i grupper ger resultat

Många gånger sitter vi och funderar över hur vi ska effektivisera och förbättra arbetet på våra arbetsplatser. Vi tror att vi kan göra det i våra gamla upptrampade spår och gamla arbetsgäng.

Carin hade ett helt annat system för gruppsammansättning. Där man normalt sett satte ihop gruppledare och chefer från samma ställe, valde hon att plocka samman grupper från flera olika avdelningar och förutom poliser, tog hon in några städerskor och killar som hade som uppdrag att tvätta bilarna. Vissa medarbetare satte nästan i halsen...

Resultatet? Det blev en större helhet och städerskorna kunde på första mötet sätta fingret på en brist som ingen sett. De undrade: varför är det så många poliser som jobbar dag på måndagar, när de flesta brotten sker på fredagnatt? Vi blir väldigt lätt hemmablinda...

Fråga målgruppen

Ett av Carin Götblads första arbetsinstruktion var att hon skulle ”rensa plattan” från missbrukare. Hon förstod tidigt att den arbetsmetod som fanns inte fungerade. Att skrämma, förhöra och låsa in missbrukare några timmar var ju knappast metoden för att få dem från missbruk.

Hennes poliser fick nya instruktioner och arbetssätt. De fick utbildning i att bemöta och lyssna på människor. I polisernas nya uppdrag ingick också att fråga missbrukarna på plattan om hur de upplevde sin situation och vad de skulle behöva för att sluta droga.

Svaret från missbrukarna var: när jag är mogen att ta steget, då måste det finnas möjlighet till avgiftning. Under den här tiden fanns inga sådana platser tillgängliga utan man fick ibland vänta i månader.

Carin upprättade ett samarbete med socialtjänsten, där ett antal platser fanns tillgängliga. Så när en missbrukare kände att nu var hen beredd att ta steget, kontaktade denne polisen och fick då omedelbart en plats.

Rehabiliteringsresultatet blev dramatiskt bättre. Och resultatet står sig än idag.

Kontenta: om vi frågar dem det berör, oavsett om det handlar om kunder, missbrukare eller patienter, kommer effektiva lösningar fram.

 

Visby 2013-10-03

Anna Karlsson

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |