Kommunikation & bemötande

Hur hanterar och bemöter vi våra medarbetare, kunder och medborgare på bästa sätt? Den här utbildningen synliggör beteenden och jargonger som stör god kommunikation och samarbete.

Vi visar på olika bemötandetekniker och hur man gör bra möten. 

Vill du arbeta mer djupgående med kommunikationsmönster, värderingar och bemötandekultur i din organisation?

Utbildningstillfället är tänkt att ge nya tankar och förhållningssätt/verktyg till konstruktiva sätt att kommunicera – inom arbetsgruppen, mellan olika medarbetare och gentemot medborgare/kunder.

Vi synliggör beteenden och normer som stör god kommunikation och samarbete. Vi visar på olika bekräftelsetekniker, hur vi kan ge varandra feedback och bemöta såväl medarbetare och medborgare/kund.

Svåra möten? Besvärliga samtal? Konflikter? Varje situation är unik och det finns olika strategier att använda sig av.

Utifrån deltagarnas egna erfarenheter arbetar vi tillsammans fram konstruktiva lösningar som passar individ och organisation.

Vi tar fram metoder som skapar förutsättningar för ett gott arbetsklimat, professionellt mötande på arbetsplatsen och positiv kringmiljö.

 
2016-09-07 Anna Karlsson

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |