Destruktiv kommunikation – och vägen till förändring

Alla har vi någon gång blivit utsatta för härskartekniker och negativa kommunikationssätt. Och alla har vi någon gång använt oss av dem.

Härskartekniker kan beskrivas som manipulations- och kommunikationsmetoder som används för att skaffa/markera makt och/eller få sin vilja igenom - i en grupp eller gentemot enskilda individer.

Många institutioner arbetar idag medvetet med att förändra och förbättra kommunikationen inom arbetsgrupperna. Gör man det mår folk bättre, arbetet blir effektivare och kostnaderna minskar.

Medvetandet om dessa faktorer finns idag hos ledningarna i olika organisationer, oavsett om det är Karolinska Institutet, Region Gotland eller Göteborgs Stad.

Att se är att kunna förända?

Det är svårt att ändra kommunikationsmönster, t o m när vi förstår vad som egentligen händer och varför det måste förändras. Vi kan känna oss helt låsta, trots att förtrycket är uppenbart. För vad kan vi göra när en person som har makt över vår karriär eller på annat sätt kan påverka vårt liv, utövar härskartekniker?

Vad gör du som anställd när chefens kommunikation gränsar till trakasserier (eller är trakasserier) och denne chef kan se till att du inte kan vidareutbilda dig och/eller klättra i din karriär?

Vad gör du om din handledare/professor ger dig offentliga utskällningar, ser till att du måste jobba 12-15 timmar per dygn och du redan har lagt två år av din doktorandtid hos denne? Är du beredd att efter två år börja om från början hos någon annan? Om du nu ens får en ny möjlighet att doktorera...

Vad gör du när du ser att en av dina kollegor utövar förtryck eller agerar oschysst gentemot en eller flera personer?

Det finns naturligtvis många fler situationer som är besvärliga och många olika sätt att hantera dem.

I praktiken

Men hur går det till rent praktiskt?
I alla förändringsprocesser måste vi först lära oss se vad som händer för att sedan kunna hantera situationen. Arbetsplatsers hierarkier blir tydliga när man belyser kommunikationen i en organisation.

Förändringsarbete handlar om makt, status och olika hierarkier. Men även om etik och moral.

Allt börjar med att lära sig att se vad som egentligen pågår, att formulera verkligheten utifrån en gemensam upplevelse.

Under en föreläsning jag höll, fällde en doktorand med ursprung från ett Afrikanskt land följande kommentar:

”Problemet med er svenskar är att ni har lika mycket hierarkier som i mitt hemland . Men ni låtsas som om ni är jämlika!”

Hen har en poäng. Vi kan omöjligt bli jämlika genom att blunda för de hierarkier och strukturer som finns. En elefant i vardagsrummet försvinner inte för att vi inte låtsas om den. Vi måste lära oss se de destruktiva strukturerna och sedan hitta vägar för att bygga andra, konstruktiva modeller. I en konstruktiv miljö finns det större möjlighet för medarbetare att trivas, utvecklas och göra ett riktigt bra jobb.

Och elefanten? Den släpper vi ut på savannen. Den trivs förmodligen bäst där.  

 

Anna Karlsson 2014-01-31

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |