Värdegrund och kommunikation i praktiken

Ser du en välfungerande kommunikation som en viktig del i din organisation? Vill du arbeta mer långsiktigt med förändringsarbete när det gäller kommunikation och jämlikhet?

Den här utbildningen är uppdelad i flera block där vi går på djupet inom bl a värderingar/värdegrunder, bemötande, kommunikation och konflikthantering.

Det är ingen ny sanning att vi hittar nöjda medarbetare och medborgare/kunder där kommunikationen fungerar väl.

Men vilket samtalsklimat vill just vår organisation ha? Hur vill vi bli bemötta och hur vill vi bemöta? Vad behöver vi göra praktiskt för att kommunikationen ska fungera som bäst?

Stressad miljö?

Ju mer stressad miljö vi har, desto mer behöver vi fundera över våra kommunikationsmönster. När vi blir stressade är det lätt att tappa helhetssynen, vi blir mer lättirriterade, låter våra förutfattade meningar styra, och risken för felbeslut blir större. 

För att klara stressiga omständigheter, måste vi skapa en optimal kommunikationsmiljö där förtroende, omtanke och delaktighet är en naturlig del.

Använd bl a inom akutsjukvård

Det är svårt att tänka sig en miljö med högre stressfaktorer än akutsjukvården. Där måste kommunikationen fungera trots hög stressfaktor i perioder.

Vi har med stor framgång arbetat med just denna utbildning inom akutsjukvården. Därutöver har vi en liknande modell för verksamhetsledare/chefer inom såväl offentlig sektor som näringsliv.

Praktisk utgångspunkt

Utgångspunkten i "Värdegrund och kommunikation i praktiken" är att arbeta praktiskt, där vi studerar, utvärderar och hittar fram till konstruktiva kommunikationsmodeller.

Kommunikation står i centrum; mellan medarbetare, gentemot medborgare/kunder och med annan kringverksamhet.

Flera delar

Utbildningen är uppdelad i flera delar där vi fördjupar oss utifrån olika teman, bl a:

  • Kategoriseringar och påverkan

  • Negativa kommunikationssätt och jargonger

  • Normaliseringsprocesser

  • Bemötande

  • Etiska dilemman/cases

  • Konflikthantering

  • Implementering i verksamheten
    med praktiska exempel/åtgärder som gör att arbetsplatsens värdegrund konkret syns och används i det dagliga arbetet.

En självklar del i utbildningen är att formulera och eventuellt omformulera organisationens värdegrund.

 

2014-04-08 Anna Karlsson

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |