reVamp är jämlikhets- & jämställdhetskonsulter

Vi arbetar med förändringsarbete inom kön/genus såväl som inom mångfald/jämlikhet. Jämlikhetsfrågor innebär att titta på vårt sätt att kategorisera, där fler diskrimineringsgrunder och diskrimineringsorsaker inkluderas.

Vi arbetar med förändringsarbete inom jämlikhet och jämställdhet.

Jämställdhetskonsulter

Som jämställdhetskonsult arbetar vi med störst fokus på kvinnors och mäns lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Jämlikhetskonsulter

Som jämlikhetskonsulter tittar vi på hur olika kategoriseringar som etnicitet, sexuell läggning/hbtq, ålder, kön/genus, socioekonomisk status, funktionshinder mm samverkar och påverkar oss på olika sätt.

 

2016-09-15 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |