HBTQi

HBTQi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, intersexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter.

Uttrycket HBTQ används bl a av RFSL. Vi har valt att också lägga till I intersexualitet. Nedan har du begrepp som är och tangerar området HBTQI.

Homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet räknas som sexuell läggning och omfattas i  diskrimineringslagen(DL).

Homosexuell

En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av personer av samma kön. Homosexualitet definieras i svensk lagstiftning som en av tre sexuella läggningar.

Bisexuell

En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av människor oavsett kön. Bisexualitet definieras i svensk lagstiftning som en av tre sexuella läggningar.

Intersexuell

Intersexualitet (Disorder of Sex Development, DSD) medicinsk term för en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling inte uppfyller normen för kvinnligt eller manligt kön. Intersexuell/intersexualitet har inget med sexuell läggning att göra. (Nationalencyklopedin & RFSL)

Heterosexuell

En person som har förmåga att bli kär i och/eller attraherad personer med annat och/eller motsatt kön. Heterosexualitet definieras i svensk lagstiftning som en av tre sexuella läggningar.

Transperson

En samlingsterm för personer som ifrågasätter den könstillhörighet de tilldelades vid födelsen och därför permanent eller tidvis överskrider biologiska och/eller sociala könsgränser.

Asexuell

Person som inte har någon sexlust eller inte vill inkludera andra i sin sexualitet. Det pågår en diskussion om även asexualitet  (A) ska ingå i HBTQI.

Pansexuell

En person med förmåga att bli kär i/attraherad av ”alla” kön eller ”vem som helst".

Queer

Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig och är ett sätt att benämna sin sexualitet eller könsidentitet.

Cis-person

Cisperson är en person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen, exempelvis en person som tilldelas könet man vid födseln utifrån genitalia, ser sig själv som kille och har könet man registrerat i folkbokföringen.

Ordet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Cis är latin för ”på samma sida”. Mycket förenklat är en cis-person någon som inte är en transperson.

 

2015-02-25 Anna Karlsson

 


 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |