reVamp på årets Skolsköterskekongress

Anna Karlsson föreläser vid två tillfällen under årets Skolsköterskekongress på Stockholmsmässan 14 -15 april.

Först ut är föredraget " Lika rättigheter och möjligheter i samtalet" för samtliga på plats och på eftermiddagen föreläser hon för verksamhetschefer om "Diskrimineringslagen och praktisk tillämpning"

Lika rättigheter och möjligheter i samtalet

Om jämlikt bemötande och inkluderande kommunikation.

Hur vi kategoriserar varandra och oss själva har betydelse - både i arbetslivet och privat. Det kan göra att vi bemöter människor ojämlikt och mindre professionellt. Det kan medföra att vi missar viktig information, riskerar att diskriminera och ur ett hälso- och vårdperspektiv, ger sämre vård. Hur kan vi skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter i våra samtal?

Tillfället är inriktat på ge inspiration, idéer och lägga grunden för samtalsmetoder som gör att vi bemöter våra elever/kollegor/medborgare på ett mer jämlikt sätt.

 

Diskrimineringslagen och praktisk tillämpning

Om diskrimineringsgrunder och antidiskrimineringsarbete

Allt fler verksamhetsledare ser antidiskrimineringsarbete som kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. Vad behöver vi veta om lagstiftningen i relation till vår dagliga verksamhet? Var finns risk för diskriminering i vår organisation? Hur ska vi upptäcka, förebygga och vad ska vi göra om det händer?

Föredraget ger en inblick i lagstiftningen, de olika diskrimineringsgrunderna men också om andra grupper som riskerar diskrimineras/missgynnas och som inte skyddas av lagstiftningen.

Föreläsningen är riktad till verksamhetschefer.

 

Visby 2016-04-10

Anna Karlsson

 

Bilden:
Distriktssköterskan Valborg Karlsson i uniform från slutet av 1950-talet.

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |