HBTQ, normer och bemötande - en utbildning

Behöver din organisation veta mer om HBTQ och bemötande?

Här finns ett utbildningstillfälle för dig som arbetar med och möter människor, ibland också människor i utsatta situationer.

Många HBTQ personer berättar om den tystnad som finns överallt: i skolan, bland vänner, familj, i mötet med vård och omsorg. Anna Karlsson leder utbildningen som tar er från tystnad till kunskap. Kontakta oss för det upplägg som passar just din organisation.

Från tystnad till kunskap
 – om HBTQ, normer, livsvillkor och bemötande

Ett utbildningstillfälle för dig som arbetar med och möter människor, ibland också människor i utsatta situationer.

 

Varför?

Nationella studier har visat att hälsoläget i hbtq-populationen är sämre än i övriga populationen. HBTQ personer osynliggörs och/eller diskrimineras ofta i vårt samhälle vilket påverkar hälsa och välmående.

Många HBTQ personer efterfrågar större öppenhet, kunskap och bättre bemötande i offentlig förvaltning.

Ibland väljer vi som arbetar med människor och som medmänniskor att inte prata om saker vi ser. Ibland ser vi helt enkelt inte för att vi inte vet vad vi ska titta efter. Och ibland vet vi inte hur vi ska bemöta det vi ser.

När vi är omedvetna (eller saknar tillräcklig kunskap) om styrande normer, ser vi inte det viktiga. Kanske är vi rädda för att göra fel. Och i alla dessa fall osynliggör vi människor.

 

Utbildningstillfället

Under utbildningstillfället ska vi prata om HBTQ (homosexualitet, bisexualitet, transpersoner och queer). Vi reder ut begreppen. Vi arbetar med normer, livsvillkor och bemötande relaterat till HBTQ personer.

Möter du människor i näringslivet? Då är den här utbildningen perfekt! Nöjda kunder är de som blir sedda och korrekt bemötta.

 

2017-04-20

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |