Psykosocial arbetsmiljö

Dåligt fungerande grupper ger dålig arbetsmiljö. Eller tvärtom, dåligt fungerande arbetsmiljö ger dåligt fungerande grupper.

Nyckeln i en förbättrad psykosocial arbetsmiljö är att få kommunikationen att fungera. Och det måste ske på ett inkluderande och ickediskrimerande sätt.

När jag skapar utbildningar utgår jag ofta ifrån diskrimeringslagstiftning och de grundläggande begreppen mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Arbetet omfattar organisationskultur och kommunikation i ett intersektionellt perspektiv.

Jag har t ex utbildat Akutsjukvårdspersonal i praktiskt värdegrundsarbete kopplat till arbetsmiljö, ALMI företagspartner och Uppsala universitet (ledarskapsprogrammet) om organisationskulturer, kommunikationsmönster och normer, Malmö Stad i metoder for granskning, kvalitetssäkring och jämlikhetsintegrering.

Allt handlar om arbetsmiljö.

Precis just nu arbetar jag med ett energiföretag, där samtlig personal går igenom en utbildning i inkluderande arbetsmiljö. Alla arbetsgrupper får verktyg i ”diversity management” och antidiskriminering för att i praktiken skapa inkluderande och ickediskrimerande arbetsgrupper i en traditionell verksamhet som har nya behov för att svara upp till en modern arbetsmiljö.

En hel del av mina andra utbildningskoncept handlar också egentligen om arbetsmiljö.

Hör av dig så får du ett förslag till utbildning!

 
2016-04-07
Anna Karlsson

 

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |