Jämlikhetskonsulter

Som jämlikhetskonsulter tittar vi på hur olika kategoriseringar som etnicitet, sexuell läggning/hbtq, ålder, kön/genus, socioekonomisk status, funktionshinder mm samverkar och påverkar oss på olika sätt.

Vad gör en jämlikhetskonsult?

Som jämlikhetskonsulter tittar vi på hur olika kategoriseringar som etnicitet, sexuell läggning/hbtq, ålder, kön/genus, socioekonomisk status, funktionshinder mm samverkar och påverkar oss, vårt liv och våra organisationer på olika sätt.

Vi använder det intersektionella perspektivet för att synliggöra hur olika maktstrukturer och förtryck skapas i skärningspunkter baserade på olika kategoriseringar. Det innebär att det förtryck vi möter varierar mellan olika situationer och sammanhang utifrån de normer och föreställningar som råder.

En intersektionell analys av en verksamhet innebär att inte ta för givet att alla i en grupp är likadana, och undersöka vilka strukturer och normer som finns i verksamheten och hur det påverkar individ såväl som verksamhet.

Vi arbetar tillsammans med verksamheten fram praktiska förhållningssätt för att utveckla jämlikhet inom just deras organisation.

 

2015-02-25 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |