Vad är det för skillnad på jämställdhetskonsulter och jämlikhetskonsulter?

Vi får ofta frågan om vad det är för skillnad på en jämställdhetskonsult och en jämlikhetskonsult? Här försöker vi reda ut begreppen.

Jämställdhetskonsulter

Redan för ganska många år sen insåg många företag och organisationer att män och kvinnor hade olika villkor i samhället. Då kom de första Jämställdhetskonsulterna med uppgiften att försöka hjälpa till att minska dessa skillnader.

Jämställdhet är enligt Natinalencyklopedin:

"att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet."

Vi som jämställdhetskonsulter har fortfarande mycket att göra.

Fler olika förutsättninga

Men utvecklingen har inte stannat upp med det. På samma sätt som män och kvinnor har haft olika förutsättningar, har också andra grupper i samhället olika förutsättningar. Det kan handla om kön, men också om etnicitet, ålder, funktionsolikheter och mycket annat.

Jämlikhetskonsulter

En jämlikhetskonsult arbetar med att minska olikheter i människors förutsättningar med utgångspunkt i fler grupper och kategoriseringar.

Enligt Nationalencyklopeding är jämlikhet:

"Ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda."

Arbetet som jämlikhetskonsult görs med utgångspunkt i intersektionalitet, ett samhällsvetenskaligt begrepp som kommer från USA och som enligt Nationalencyklopedin: "syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på kategoriseringar som kön, etnicitet, ålder, sexuell orientering, funktionsnedsättningar mm

En viktig utgångspunkt för intersektionella analyser är att människors erfarenheter, identiteter och möjligheter är givna utifrån en rad olika positioner i samhället som inte kan förstås isolerade från varandra."

Eller enklare uttryckt

En jämställdhetskonsult arbetar med att minska skillnader baserat på analys av kön, jämlikhetskonsuter arbetar med att minska skillnader baserat på analys av fler grupper.

 

Anna Karlsson 2015-02-27

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |