Jämställdhetskonsulter

Som jämställdhetskonsulter arbetar vi med störst fokus på kvinnors och mäns lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Vad gör en jämställdhetskonsult?

En jämställdhetskonsult tittar på föreställningar och normer kring kön/genus. Vi undersöker olika möjligheter för kvinnor och män att få samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom en organisation.

Vi arbetar tillsammans med verksamheten fram praktiska förhållningssätt för att utveckla jämställdhet inom just deras organisation.

 

2015-02-25 Anna Karlsson

KONTAKT

073-68 70 564 - Anna Karlsson, Jämlikhetshetskonsult & Jämställdhetskonsult

info@revamp.se | anna@revamp.se |